Reparasjonsvilkår hos Kjempetøff.no

Reparasjonsvilkår hos Kjempetøff.no

juli 07, 2020 0 Kommentarer

VILKÅR VED SERVICE OG REKLAMASJON:

 

Dersom produktet er kjøpt hos Kjempetøff.no:

 

 

Ordren vil blir registrert på navn og telefonnummer til kunden ved innlevering. Kunden vil få en kvittering på innlevert enhet.

Denne kvitteringen fungerer som bevis på at kjøretøyet er i Kjempetøff AS varetekt. Dersom kunden mister kvitteringen og i tillegg ikke kan fremvise tilstrekkelig dokumentasjon (som feks utsendt SMS fra oss ved ferdig reparert enhet) på at kjøretøyet tilhører vedkommende, så vil Kjempetøff AS ikke kunne utlevere kjøretøyet. Dette grunnet sikkerhet iht tyveri/svindel.


I tilfeller der servicen ikke har blitt overlevert Kjempetøff AS personlig av kunden, feks ved innsending via post, vil vi registrere kjøretøyet ved mottak på kundens navn og telefonnummer og sende kunden en sms når vi har gjort dette.  Denne smsen vil fungere på bevis at Kjempetøff AS har kjøretøyet i sin varetekt inntil den sendes i retur til kunden og kunden da vil få tracking nummer fra posten.

Kjempetøff AS har ingen ansvar for bortkommen post og pakke, dette må tas med logisitkkselskapet direkte, men vi vil være behjelpelig med informasjon rundt tracking dersom dette blir nødvendig.

Ved innsending av service bes kunden informere oss skriftlig om symptomene kunden opplever på kjøretøyet og legge dette ved i pakken.
Vi vil utføre diagnose av kjøretøyet gratis mot at kunden betaler frakt.


Hvis skaden ikke dekkes av produsentens garanti, vil det påløpe kostnader til arbeidstimer og reservedeler.
Dersom problemet ikke dekkes av garanti vil en tekniker fra Kjempetøff AS ringe kunden etter diagnose, dog i forkant av reparasjonen, slik at kunden kan ta stilling til om vedkommende ønsker arbeidet utført eller ikke.
Dersom kunden godtar prisoverslaget må det på beregnes ventetid på reparasjonen og i enkelte tilfeller ventetid på bestilling av deler.
Vi etterstreber å lagerføre de aller vanligste delene til de vanligste modellene på markedet til enhver tid,men det hender at også vi går tom for enkelte deler eller at delen som trengs ikke er noe vi normalt sett lagerfører. 

Fraktkostnader for tilbakesendelse vil påløpe dersom produktet ikke er dekket av garanti eller reklamasjon.

Dersom kunden har sendt inn kjøretøyet for reklamasjon, betaler Kjempetøff AS fraktkostnaden. Dersom det viser seg at feilen/problemet/ skaden ikke dekkes av reklamasjon allikevel, så må kunden betale frakten både frem og tilbake  + eventuelle arbeidstimer og deler dersom kunden ønsker feilen utbedret. I så tilfelle går betalingen over VIPPS

 

 

 

SPESIFIKT OM SEGWAY-PRODUKTER:
Produkter av merket SEGWAY som er kjøpt gjennom Kjempetøff AS blir videresendt til SEGWAY Norges egen reparasjonstjeneste gjennom et eksternt selskap.  Kjempetøff AS har ingen påvirkning på hvorvidt SEGWAY Norge utfører servicen på disse enhetene på reklamasjon/garanti eller om de anses som betalbar service. Vi har heller ingen påvirkning på tidsbruken ved servicen.

 

 

 

NB:
Dersom skaden på sykkelen er av en slik art at mekaniker er nødt til å foreta seg noe for å forhindre ytterligere skade på kjøretøyet (feks ved fuktskader) og mekaniker ikke får tak i kunden på telefon for å verifisere at kunden ønsker reparasjonen, forbeholder Kjempetøff AS seg retten til å allikevel gjennomføre reparasjonen for kundens regning. 


OBS:
Produkter som har vann og/eller slagskade dekkes ikke av garanti/reklamasjon. Dersom skader kan påvises vil kostnader påløpe. Batterier ansees som forbruksvare og slites ut over tid. Batterikapasitet/rekkevidde vil variere i forhold vekt på fører, temperatur og kjørestil. Dersom kunden har latt batteriet stå uten strøm over lengre tid blir batteriet ødelagt. Dette dekkes ikke av garanti.
Kjøretøy vil etter bruk få diverse slarker i konstruksjonen. Dette er normalt.  Slik slark løses normalt sett ved å etterstramme skruer, eventuelt å påføre locktite på skruer som er spesielt utsatt. Dette oppfordres kunden til å gjøre selv, men dersom kunden ønsker det, kan verkstedet vårt være behjelpelig med slik service. Dette vil da gå under betalt service og ikke på reklamasjon.
Bremseklosser, dekk og slanger er ansett som slitedeler og dekkes normalt sett ikke av garanti. De aller fleste av servicene vi utfører er nettopp dekk og bremseservice. Vi har egen prisliste for de forskjellige modeller iht. punktering/slangebytter. Spør oss om pris.


Dersom kjøretøyet ikke blir avhentet 90 dager etter at den er ferdig reparert vil kjøretøyet bli kassert eller solgt videre for å dekke opp utgiftene Kjempetøff.no har hatt i form av deler og arbeidstimer.

 

 

 

Dersom produktet ikke er kjøpt hos Kjempetøff.no eller ved betalbar service av produkter kjøpt hos Kjempetøff.no:

 

 

Ordren vil blir registrert på navn og telefonnummer til kunden ved innlevering. Kunden vil få en kvittering på innlevert enhet. Denne kvitteringen fungerer som bevis på at kjøretøyet er i Kjempetøff AS varetekt. Dersom kunden mister kvitteringen og i tillegg ikke kan fremvise tilstrekkelig dokumentasjon ( feks SMS med ordrenummer utsendt av Kjempetøff) på at kjøretøyet tilhører vedkommende, så vil ikke Kjempetøff AS kunne utlevere kjøretøyet. Dette grunnet sikkerhet iht tyveri/svindel.


I tilfeller der servicen ikke har blitt overlevert Kjempetøff AS personlig av kunden, feks ved innsending via post, vil vi registrere kjøretøyet ved mottak på kundens navn og telefonnummer og sende kunden en sms når vi har gjort dette.  Denne smsen vil fungere på bevis at Kjempetøff AS har kjøretøyet i sin varetekt inntil den sendes i retur til kunden og kunden da vil få tracking nummer fra posten. Kjempetøff AS har ingen ansvar for bortkommen post og pakke, dette må tas med logisitkkselskapet direkte, men vi vil være behjelpelig med informasjon rundt tracking dersom dette blir nødvendig.
Ved innsending av service bes kunden informere oss skriftlig om symptomene kunden opplever på kjøretøyet og legge dette ved i pakken.
Etter registrering vil det utføres en gratis diagnose av kjøretøyet.
 Dersom kunden ikke allerede har fått et prisoverslag ved innlevering av kjøretøyet/ kommunikasjon med Kjempetøff As over telefon/epost/chat vil kunden bli oppringt av oss med et prisoverslag.
Dersom kunden ikke godtar prisoverslaget må kunden hente kjøretøyet hos oss ureparert, eller betale for returfrakt i form av postoppkrav.
Dersom kunden godtar prisoverslaget må det påberegnes ventetid på reparasjonen og i enkelte tilfeller ventetid på bestilling av deler.

Vi etterstreber å lagerføre de aller vanligste delene til de vanligste modellene på markedet til enhver tid,men det hender at også vi går tom for enkelte deler eller at delen som trengs ikke er noe vi normalt sett lagerfører. Fraktkostnader for tilbakesendelse vil påløpe dersom produktet ikke er dekket av garanti eller reklamasjon.

NB:
Dersom skaden på sykkelen er av en slik art at mekaniker er nødt til å foreta seg noe for å forhindre ytterligere skade på kjøretøyet (feks ved fuktskader) og mekaniker ikke får tak i kunden på telefon for å verifisere at kunden ønsker reparasjonen, forbeholder Kjempetøff AS seg retten til å allikevel gjennomføre reparasjonen for kundens regning. 


Dersom kjøretøyet ikke blir avhentet 90 dager etter at kunden fikk beskjed første gang om at reparasjons ordren er klar til henting etter reparasjon, vil kjøretøyet bli kassert eller solgt videre for å dekke opp utgiftene Kjempetøff.no har hatt i form av deler og arbeidstimer.
Også i Blogg og nyheter

Fart og Watt

juli 22, 2020 0 Kommentarer

Les mer

Vi har godt utvalg på dekk og slanger til sparkesykler og EUC
Vi har godt utvalg på dekk og slanger til sparkesykler og EUC

juli 22, 2020 0 Kommentarer

Vi har dekk i alle størrelser og utforminger!

Les mer

Sparkesykkeldeler
Vi har Norges største delelager til el-sparkesykkel!

juli 22, 2020 0 Kommentarer

I tillegg har vi et digert delelager med de vanligste delene til de aller mest populære modellene i Norge.  

FINNER DU IKKE DET DU TRENGER I NETTBUTIKKEN VÅR?

SEND OSS EN EPOST OG SPØR!

Les mer