Lader 67,2V og 1,75A

100023

 

+ 1
- 2, 3

 

 Pass på at + og - på den laderen du har fra før stemmer overens med figuren på bildet  over.

 

Brannvesenet oppfordrer til trygg lading, og da særlig følgende punkter:
- Ikke lad innendørs
- Ikke lad på natten
- Ha alltid noen tilstede under lading

 Relaterte produkter