Lader til 60V

lader42v

Passer til KT Rider

Til batterispenning 60V
Ladespenning: 67v 
Ladestyrke: 2A

+ 1
- 2,3

 

Mistet din lader, eller trenger en ekstra? Reservelader til din elektriske sparkesykkel. 

 

Brannvesenet oppfordrer til trygg lading, og da særlig følgende punkter:
- Ikke lad innendørs
- Ikke lad på natten
- Ha alltid noen tilstede under lading

 


Samlinger:

Kategori: Lader, Rider

Type: Ekstrautstyr