Verktøy til BG1000 skrupigg

BG4000

Dette verktøyet er nødvendig for å montere skrupigger i dekk eller sko. Kan brukes med vanlig bits håndtak, du kan kjøpe et her hos oss, eller du kan bruke batteridrill. 


Samlinger:

Type: Ukjent type